AV-udstyr: Uundværlige gadgets til det ultimative retslokale

07 maj 2019 by Claire Schembri

læsetid: 5 minutter

Benyt teknologi til retslokalet for at optimere fremgangen af dine retssager! Er dine retslokaler forældede og utilstrækkelige? Imødekom forventninger og effektiviser retssagen med teknologi og udstyr til retslokaler. Læs om fordelene her

Photo by Wesley Tingey on Unsplash

 

I et retslokale er det vigtigt, at alt går så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Dette gælder også for anvendelsen af teknologi. Teknologisk udstyr til retslokalet kan nemlig være en stor komplikation, hvis det ikke fungerer optimalt. Dette betyder dog ikke, at du ikke bør anvende dette udstyr i retslokalet. Det kan nemlig have enormt mange fordele for alle involverede parter, der befinder sig i lokalet. Mange mener nemlig, at behandlingstiden for en sag generelt er alt for lang, og at det burde være muligt at effektivisere processen uden at formindske kvaliteten af den service, der ydes af retten. Og det er også muligt. Teknologi til retslokalet kan nemlig effektivisere retssagen og sikre en stor fleksibilitet, som kan gavne de involverede samt påvirke sagen positivt.

I nedenstående tekst kan du læse om, hvordan du bedst muligt integrerer teknologi i retslokalet med en smart AV-løsning, så det optimerer helhedsoplevelsen af fremtidige retssager i dine lokaler.

 

 

Download our whitepaper Comparing Pro AV vs. Consumer AV

Fremvisning af bilag og bevismateriale

 

Digitalisering af retslokalet kan have mange fordele og åbner samtidig op for nye muligheder, som effektiviserer retssager. I takt med at samfundet bliver mere og mere digitaliseret, er det især relevant at lade retslokalerne være en del af denne digitale udvikling, da det efterhånden kan være mere eller mindre nødvendigt at benytte teknologiske midler under retssager. Hermed menes, at eventuelle bilag eller bevismateriale i mange tilfælde vil være digitale. Her kan der eksempelvis være tale om:

 • Overvågningsvideo.

 • Skærmbilleder af handlinger, hændelser eller kommunikation mellem involverede parter, der er foregået over digitale medier.

Skal disse bilag benyttes under retssagen, giver det derfor mest mening, at du benytter teknologisk udstyr til at fremvise bilagene.

Til fremvisning af digitale bilag, har du altså brug for en skærm eller projekter samt lyd og udstyr til styring af disse. Behovet for kvalitet, størrelse og ydeevne af udstyret vil variere alt efter størrelsen på retslokalet. I et lille retslokale vil den indbyggede lyd i skærmen måske være tilstrækkelig, da der ikke er behov for et højt lydniveau. Er kvaliteten af lyden dog ikke i orden, vil audiosystemet i skærmen dog ikke være tilstrækkeligt.

Et større lokale vil muligvis have behov for en audioforstærker, så lydniveauet kan øges markant mere end ved brug af det indbyggede audiosystem. Forstærkeren vil tilmed forbedre kvaliteten af lyden, hvilket kan være ekstra betydeligt i en retssag med bilag, der består af lyd eller video, da lyden skal være tydelig og forståelig nok til at være valid.

Til at styre inputkanal, lyd og afspilning, er et AV-kontrolsystem ideelt. Dette kan med fordel monteres i, eller tæt ved, dommerpulten. Herved kan alt teknologisk udstyr håndteres fra én plads, da alle de vigtigste funktioner er tilgængelige fra AV-systemet. Ved at kunne håndtere alt teknologisk udstyr fra én enhed, sikres effektivitet og professionalisme i retslokalet, da du ikke skal løbe frem og tilbage og trykke på knapper i hele lokalet. Fumler du med teknologien, kan din adfærd virke forstyrrende for de tilstedeværende, hvorimod den brugervenlige AV-løsning vil bevare roen i lokalet, så de involverede i sagen, ikke bliver unødvendigt stressede eller forvirrede af situationen.

Videokonference

 

Muligheden for at afholde videokonferencer ved hjælp af udstyr i retslokalet, skaber en fleksibilitet, som de involverede i retssagen med stor sandsynlighed vil sætte stor pris på. Videokonferencer kan ligeledes effektivisere hele processen, da alle de involverede ikke nødvendigvis skal være fysisk til stede, for at retssagen kan afholdes. Eksempelvis kan et vidne afgive en vidneforklaring, selvom de ikke har mulighed for at være til stede i retslokalet. Det kan også blot spare unødvendig transporttid for vidnet, hvis en videokonference vurderes til at være tilstrækkelig. Ved at fjerne transport fra regnestykket, kan det ligeledes undgås at skulle omlægge den aftalte tid, hvis nogle af de involverede parter bliver forhindret i fysisk at møde op. Muligheden for at afholde videokonferencer kan altså spare en masse frustrationer og planlægningstid.

Derudover kan videokonferencer benyttes til at gøre ubehagelige situationer mere overkommelige og måske endda opmuntre til at afgive vidneforklaringer, som vidnet ellers ikke ville have stillet op til. Det kan blandt andet være i sager, hvor et vidne skræmmes af at være i samme lokale, som den tiltalte. I disse situationer kan en videokonference gøre processen betydeligt nemmere og samtidig sikre et mere solidt vidneudsagn, da vidnet i mindre grad vil være emotionelt påvirket af den tiltaltes tilstedeværelse, hvilket ellers kan have effekt på forklaringen.

Til afholdelse af videokonferencer vil der ligeledes være behov for en skærm, velfungerende lyd og en inputkanal til den enhed, der bruges til at ringe vedkommende op. Her vil et AV-system igen være det optimale valg, da det indeholder alle de funktioner, som der vil være behov for under en videokonference.

Vælger du at afholde en videokonference under en retssag, så vær da også opmærksom på, at internettet skal fungere optimalt, så der ikke opstår forsinkelser, afbrud eller andre komplikationer, der kan komme i vejen for retssagens fremgang. 

Undgå komplikationer med teknologi til retslokalet

 

Som du har læst, kan teknologi til retslokalet være til stor gavn for både den pågældende sag og de tilstedeværende i lokalet. Det er dog vigtigt at huske på, at anvendelsen af teknologi kun har den ønskede effekt, hvis det virker optimalt.

Forestil dig et scenarie, hvor der skal fremlægges bevismateriale i form af en video på en stor skærm i retslokalet. En person render hen til den computer, der er tilsluttet skærmen, for at trykke på afspil, og vedkommende løber derefter tilbage på sin plads. Videoen begynder lige knap, før det går op for alle i lokalet, at skærmen er helt oplyst af loftslamperne, og at det derfor ikke er muligt at se, hvad der foregår på skærmen. Igen må personen rykke sig ud fra sin stol, for at løbe hen til væggen og slukke for alt lyset i lokalet. Personen når kun lige at sætte sig ned igen, før det bliver tydeligt, at videoens lyd ikke afspilles. Igen må samme person løbe tilbage til computeren for at sætte lyden til, hvor der fumles med inputkabler, før vedkommende atter kan sætte sig ned og videoen kan fremvises.

Lad os sige, at komplikationerne i dette tilfælde slutter her. Tre gange måtte den stakkels teknologiansvarlige løbe frem og tilbage i lokalet, hvilket ikke blot er enormt ineffektivt, det er også forstyrrende og uprofessionelt.

Forestil dig så i stedet for, at en person, på én og samme gang, kan vælge inputkanal for videoen – inklusive audio selvfølgelig, afspille videoen og slukke lyset i lokalet. Dette kan nemlig sagtens lade sig gøre. Det kræver blot et touch-panel, som har alle de funktioner, du får brug for i retslokalet. Touch-panelet er et opgraderet AV-kontrolsystem, som ikke blot har flere funktioner, men som også er yderst brugervenligt med dets brugeroverflade, som tilgås via en touchskærm. Det kræver ingen tilvænning eller læringsproces at benytte, og det kan derfor anvendes med det samme. Herved elimineres en stor del af de komplikationer, der kan opstå ved anvendelse af teknologi til retslokalet.

Ud over at have styr på styringen af de anvendte teknologier, bør kvaliteten af især lyd, billede og video også være i top. Er kvaliteten ikke tilstrækkelig, kan det have effekt på retssagen, hvilket selvfølgelig skal undgås. Sørg derfor for, at det udstyr der bliver benyttet, er tilstrækkeligt til det formål det har. Sørg derudover også for at teste teknologien regelmæssigt samt at foretage opdateringer af udstyrets software, så teknologien præsterer optimalt hver gang.

Er du i tvivl om, hvor du skal finde alt det effektive udstyr til retslokalet? Kig forbi Neets.dk, hvor du kan finde alt udstyr til retslokalet, som du kunne få brug for.

meeting Photo by Amy Hirschi on Unsplash

Teknologiens effekt på dem, der befinder sig i lokalet

 

Effekten som den anvendte teknologi kan have på dem, der befinder sig i retslokalet, kan være kæmpestor. Mange af dem der kommer ind i dit retslokale, vil formegentlig allerede have en forventning om, at der kan anvendes teknologi under retssagen, samt at denne teknologi fungerer optimalt. Derfor er det først og fremmest vigtigt at imødekomme disse forventninger, så de involverede i sagen ikke starter processen med at være skuffede eller irriterede over teknologisituationen i lokalet. Hav derfor som minimum mulighed for at fremvise billeder samt afspille video eller lyd. Dertil kan du tilbyde muligheden for at foretage videoopkald, men dette vil formegentligt være aftalt på forhånd i de fleste tilfælde.

Herefter kan oplevelsen forbedres yderligere ved at have godt styr på den teknologi, som bliver brugt under retssagen. Effektivitet og professionalisme, i forbindelse med håndtering af teknologien, vil give de tilstedeværende en følelse af, at de bliver taget seriøst, samt at de er i trykke hænder. Især for dem, der er ekstra berørte af sagen, er det vigtigt at der ikke fumles rundt med tingene. Dette kan nemlig skabe usikkerhed omkring kompetenceniveauet og hvorvidt de involverede kan stole på, at deres sag bliver behandlet, som den skal.

Derudover vil teknologi af høj kvalitet sikre en akkurathed, som ikke blot vil blive værdsat af de involverede, men som også vil gavne sagens formål. Benyttes digitale bilag i retssagen, er det nemlig vigtigt, at alle detaljer af disse er tydelige.

Den fleksibilitet, som digitaliseringen af retslokalet muliggør, vil sikkert også være til stor glæde for de involverede i sagen. Brugen af videoudstyr til videoopkald samt muligheden for at fremvise digitale bilag, præcis som de er, er blot nogle af de nye muligheder, som denne fleksibilitet medbringer.

Alt i alt vil både du, dine kollegaer og de involverede i den pågældende sag opleve en overordnet bedre håndtering af sagen, ved at inddrage teknologi til retslokalet som et effektiviserende og optimerende middel i retslokalet.  

Teknologi, der ikke distraherer

 

For at opnå den ovenstående effekt hos de tilstedeværende er det dog også relevant, at de fysiske rammer – herunder også udstyr til retslokalet – ikke er distraherende. Altså må teknologien endelig ikke komme i vejen for sagens fremgang eller virke forstyrrende for de tilstedeværende. Nedenfor er der en liste over måder, hvorpå du kan sikre et miljø i retslokalet, som ikke virker distraherende:

 • Investér i det udstyr til retslokalet, som gør processen nemmest for alle. Lad altså være med at spare på dette udstyr, da det af førnævnte årsager, ikke må give anledning til forstyrrelser eller komplikationer. Udstyret skal optimere, ikke forværre.

 • Gør brug af kontrolsystemer, såsom AV-udstyr eller touch-paneler. Da disse samler alle funktioner i én enhed, undgår du ledninger og knapper, der er spredt rundt i hele lokalet. Det er både mere brugervenligt og æstetisk.

 • Vælg udstyr til retslokalet, som passer til indretningen i farven. På Neets.dk kan du få det meste udstyr i flere varianter, så du kan finde netop den, der passer bedst ind i dit retslokale og dermed er mindst forstyrrende visuelt. Du kan tilmed tilkøbe rammer til montering af udstyret, hvilket yderligere bidrager til det visuelt professionelle og seriøse retslokale.


Ud over at sikre, at det anvendte udstyr ikke virker forstyrrende på tilstedeværende i retslokalet, bør du også tilpasse indretningen generelt, så den ligeså opfattes som professionel.

En opsummering

 

Der er altså utallige fordele ved at digitalisere dit retslokale, og det kan næsten ikke gå for hurtigt. Da der allerede er en forventning om, at retslokaler følger med resten af samfundets udvikling, er det vigtigt at imødekomme disse forventninger for at sikre en effektiv og professionel retssag. Derudover vil det inden længe blive fuldstændig essentielt, at der er teknologisk udstyr til rådighed i retslokalet. Opsamlende kan pointen koges ned til følgende seks punkter:

 • Teknologi til retslokalet er især brugbart ved fremvisning af bilag og bevismateriale.

 • Derudover vil muligheden for videokonferencer åbne for mange muligheder og øge rettens fleksibilitet, hvilket yderligere kan effektivisere retssagen.

 • AV-udstyr og touch-paneler, samt høj kvalitet af teknologisk udstyr, kan hjælpe til at forhindre tekniske komplikationer.

 • Retslokalet vil løftes til et højere professionelt niveau ved brugen af teknologisk udstyr samt give de involverede i retssagen et indtryk af seriøsitet og effektivitet.

 • Ovenstående indtryk vil få de involverede til at føle, at deres sag bliver taget seriøst samt at de er i trykke hænder

 • Ikke-distraherende teknologi og udstyr til retslokalet sørger for at fokus kan forblive på sagen, samt at de tilstedeværende ikke distraheres eller påvirkes unødigt.