AV-løsninger: Uundværlige gadgets til klasselokalet

07 maj 2019 by Claire Schembri

læsetid: 7 minutter

Med uundværlige gadgets til klasselokalet, kan du opleve nyt engagement fra dine elever! Teknologi og udstyr til klasselokalet løfter din undervisning til et helt nyt niveau - læs hvordan du bærer dig ad her

Photo by Mikael Kristenson on Unsplash

 

Uengagerede, umotiverede og langt fra begejstrede. Er det beskrivelser, der kan bruges om dine elever? Det kan være svært at være lærer, når rummet er fyldt med tomme blikke, der er fokuseret på alt andet end det, der kræver fokus. Og det er mindst lige så svært at lære noget i et miljø, som ikke motiverer eller inspirerer. 

Du kender sikkert til situationer, hvor du desperat har brug for dine elevers opmærksomhed, men at du simpelthen ikke ved, hvad du skal stille op for at få den. Men der er heldigvis mange initiativer, du kan gøre, både med udstyr til klasselokalet og med undervisningsformen generelt, for at optimere dine elevers læring og deres generelle læringsoplevelse.

Hvordan engagerer du dine elever?

 

Det kan være frustrerende, da du som lærer ved, at det er for elevernes eget bedste, at de følger med i undervisningen. For dine elever – især de yngste af slagsen – kan denne intention dog være svær at forstå. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig i deres sted, når du underviser. Det er ikke alle børn, der reagerer på den underliggende mening med læringen, da effekten af denne først kan mærkes på sigt. I stedet responderer de på det, de oplever i øjeblikket. Af denne grund er det yderst effektivt at gøre nu-og-her oplevelsen mere interessant for eleverne, således opmærksomheden på undervisningens indhold kommer helt naturligt. Dette kan gøres både med måden, hvorpå du underviser, udstyr og teknologi i klasselokalet eller blot med en mere inspirerende indretning.

Noget, der især vækker interessen, er at gøre noget anderledes, end hvad eleverne er vant til. Nedenfor er der 4 bud på, hvad du kan gøre, for at gøre din undervisning innovativ og anderledes:

 • Indled en diskussion på klassen, som omhandler det emne, der undervises om. Opmuntr eleverne til at deltage i diskussionen og ytre deres tanker om emnet. Ved at inddrage eleverne og give mulighed for aktiv deltagelse fremfor blot at fortælle og besvare spørgsmål øges interessen for emnet. Mange elever vil tilmed have mere mod på at diskutere undervisningsemnet med deres klassekammerater, da det for mange vil være mindre intimiderende end at diskutere emnet med en autoritær figur.

 • Få dine elever til at bevæge sig. Dette kan være noget så simpelt som at rejse sig op og gå en tur rundt i klasselokalet engang imellem, eller du kan inddrage aktiviteten som en del i en opgave, eleverne skal løse. Aktiviteten kan derfor fungere som et afbræk og giver samtidig ny energi til undervisningen, da fysisk aktivitet bidrager til elevernes kognition.

 • Lad eleverne benytte den lærte teori i praksis. Mange lærer nemlig bedst af selv at afprøve de ting, de har lært. Dette kan blot være små praktiske opgaver, som kan løses ved at opleve det, de har lært om. Lærer de eksempelvis om forskellige træarter, så lad dem gå på oplevelse i naturen, for selv at identificere træerne.

 • Inddrag teknologisk udstyr til klasselokalet i undervisningen. Børn i dag vokser op med teknologi som en stor del af hverdagen, og det giver derfor god mening at inddrage forskellige teknologier og gadgets i undervisningen, således deres klassemiljø ikke fremstår gammeldags og kedeligt i forhold til livet udenfor skolen.

Når du introducerer en ny læringsform for eleverne, er det en god ide at bede dem om konstruktiv kritik – og at tage det til dig. Ved at inddrage eleverne i måden de bliver undervist på, vil de automatisk udvise større interesse i selve undervisningen, da de har haft indflydelse på denne. Derudover vil mange elever formentligt have kendskab til relevante teknologier og gadgets, som kan være brugbare i undervisningen, som du måske ikke selv er bekendt med.

Digitaliser tavleundervisningen og oplev bedre engagement

 

Oplever du ofte, at din tavleundervisning bliver forstyrret og trukket ud? Af elever, der har svært ved at læse din håndskrift eller måske blot mister koncentrationsevnen undervejs. Dette problem kan du nemt komme til livs, ved at implementere en skærm eller projekter i klasselokalet, hvorved du får mulighed for at optimere din undervisning.

Med en skærm eller projekter, får du nemlig mulighed for at undervise på baggrund af en selvlavet præsentation. Præsentationen har mange fordele, som en almindelig tavleundervisning ikke kan give, såsom:

 • Computerskrevne punkter og noter er letlæselige for eleverne, hvilket øger forståelsen og gør det nemmere at tage noter. Derudover sparer du tid i undervisningen, ved allerede at have nedskrevet punkterne forinden.

 • Præsentationer gør det muligt at inkludere billeder eller video, der bedre kan illustrere, hvad de tekstlige punkter omhandler, hvorved forståelsen for emnet fremmes hos eleverne. De visuelle elementer er ligeledes med til at fange og fastholde elevernes opmærksomhed på undervisningsmaterialet

 • Føler du dig ekstra gavmild, kan præsentationer gemmes som PDF-filer og dermed videregives til eleverne efter undervisningen. Hermed kan eleverne fokusere på at lytte og se, fremfor også at skulle tage notater – undgå dog at give eleverne adgang til filen inden undervisningen, da det kan have den modsatte effekt.

Underholdning og læring - Imødekom dine elevers ønsker

 

I frikvarteret oplever du sikkert, at dine elever hygger sig med leg, spil eller konkurrencer af forskellige arter. Måske spiller de fodbold, leger gemmeleg eller fordyber sig i et brætspil. Du oplever sikkert også, at eleverne nyder disse aktiviteter så meget, at de forsøger at trække dem med ind i undervisningen. ”Kan vi ikke spille rundbold i dag?” eller ”Må vi ikke lige gøre det her spil færdigt?”er sikkert blandt mange lignende spørgsmål, du tit får fra dine elever, når klokken ringer ind til time. Svaret vil selvfølgelig være nej i de fleste tilfælde, da du har et ansvar for at dine elever lærer det, de skal. Men har du nogensinde overvejet at drage det, eleverne finder glæde i ved leg og spil, ind i din undervisning?


Gamification – eller spilificering – er et forholdsvist nyt koncept, der også kan inddrages i klasseundervisning. Simpelt omhandler det at tilsætte elementer af spil til ting, som traditionelt ikke indeholder disse elementer. Der er mange måder at gøre det på, men når nu du allerede har anskaffet klasseværelset en skærm eller projekter til fremvisning af præsentationer, er det jo oplagt at benytte denne yderligere. Der findes eksempelvis apps specielt til at afholde quizzer med mange deltagere, hvilket er perfekt til klasselokalet. Til disse benyttes skærmen til at fremvise quizzens spørgsmål, svarmuligheder og resultater. Derudover benyttes elevernes egne smartphones eller eventuelt tablets til at besvare spørgsmålene individuelt.
Med disse apps får du mulighed for at udarbejde din egen quiz, som omhandler det emne, eleverne på gældende tidspunkt lærer om. Herved får du engageret dine elever i undervisningen, da de er bevidste om, at de skal bruge teorien til den følgende quiz. Quizzen kan dermed også fungere som en form for belønningssystem, såfremt den bliver afholdt i slutningen af undervisningen. Eleverne kan altså motiveres til at være deltagende og engagerede i den første del af undervisningen, ved at blive belønnet med en sjov konkurrence til sidst – men som, selvom den af eleverne vil opleves som sjov og underholdende, vil bidrage til deres læring.

gadgets Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash

Effektiv videoundervisning

 

Det er blevet nævnt at videoer kan inkluderes i præsentationer på klassen. Om videoer inddrages som en del af en præsentation, eller om de benyttes alene, er de en fremragende måde at undervise eleverne på en anderledes og inddragende måde. Oplevelsen når dine elever får at vide, at de skal se en video, kan formegentlig sammenlignes med en, du måske selv oplevede i din egen skoletid – når det gamle TV med tilhørende VHS-afspiller blev rullet ind i klassen. Det var en lettet og optimistisk følelse af, at der skulle ske noget anderledes på denne dag.
Og der skal bestemt ikke være noget i vejen for en god gammeldags VHS-spillefilm. Men det kan måske diskuteres, hvor givende det uddannelsesmæssige aspekt i disse film i virkeligheden var.  I modsætning til datidens begrænsede udvalg af film, tilbyder nutidens teknologi bedre muligheder for lærerige videoer og film, der både tager hånd om elevernes underholdning og læring. Der er dog ting, du bør være opmærksom på, når du benytter video eller film i din undervisning, så eleverne opnår den optimale læring:

 • Kontroller kilden på den video, du vil vise dine elever. Er den valid og troværdig nok til at lade den influere din undervisning?
 • Vær sikker på at dine elever forstår det sprog, der benyttes i videoen. Dette gælder også, hvis der ikke tales med fremmedsprog. Sprogniveauet bør tilpasses elevernes kognitive niveau.
 • Sørg ligeledes for at indholdet i videoen stemmer overens med det niveau, eleverne har rent uddannelsesmæssigt.
 • Undersøg om det er lovligt at benytte videoen til fremvisning i den sammenhæng, du har i tankerne. Nogle kilder tillader eksempelvis ikke afspilning i større forsamlinger.


Har du besluttet dig for at benytte video i din undervisning, er det en stor fordel at sikre, at dit video- og audioudstyr er i orden. Dine elever er omgivet af ny og innovativ teknologi hele tiden, og de mærker det, når det benyttede undervisningsudstyr ikke fungerer optimalt. De ville nok ikke have helt samme reaktion, som du selv husker, hvis du kom kørende ind med TV-bordet, ville de?

Det er derfor vigtigt at dit videoudstyr er af en kvalitet, der sikrer pålidelighed, brugervenlighed og selvfølgelig høj kvalitet af videoen selv. Er disse parametre i top, kan videoundervisning være enormt givende for dig og dine elever.
Ligeledes bør du overveje, hvorvidt dit audioudstyr er tilstrækkeligt. Du kan nemlig have sikret fremragende billedkvalitet samt have vurderet indholdet og det benyttede sprog, som anbefalet. Men disse forbehold er pludselig ligegyldige, hvis samtlige elever ikke kan høre, hvad der foregår i videoen. Test derfor det indbyggede lydanlæg i det afspilningsudstyr, du benytter. Er det ikke tilstrækkeligt til at selv dem helt nede bagi klasselokalet kan høre lyden tydeligt og forståeligt, får du brug for en audioforstærker. Audioforstærkeren øger både lydniveauet og kvaliteten af lyden, så fremvisningen af videoen kan foregå uden komplikationer eller misforståelser.

Kontroller den digitaliserede undervisning fra din plads

  

Nu tænker du måske, at du ikke orker at skulle rende rundt og tænde og slukke, skrue op og ned eller kravle op på en stol, for at nå knapperne på projektoren i loftet. Men det er der faktisk en yderst brugervenlig løsning på, så du kan blive siddende på din plads og styre hele molevitten derfra. AV-udstyr er en fantastisk gadget til klasselokalet, der samler alle de mest nødvendige funktioner i én enhed, som monteres der, hvor inputtet tilsluttes. Inputtet kan eksempelvis være en bærbar computer, som sluttes til AV-systemet via dets inputkanaler, som kan være VGA eller HDMI.

Har du brug for AV-udstyr til at styre hele showet, en audioforstærker til at optimere lyden eller andet effektiv teknologi til klasselokalet, kan Neets.dk med sikkerhed anskaffe dig det, du har brug for.  

Ikke-teknologiske indflydelser i klasselokalet

 

Nok kan teknologisk udstyr gøre en stor forskel i klasselokalet. Det er dog stadig vigtigt at vurdere andre ikke-teknologiske aspekter, som klasselokalet består af, for at opnå det ultimative klasselokale. Følgende punkter er ting, der kan forbedre klassens fysiske rammer og derved påvirke undervisningens effektiv i en positiv retning:

 • Måden bordene i lokalet er stillet på, kan betyde meget for elevernes oplevelse af undervisningen. Din plads i lokalet har tilmed meget at sige om, hvor meget autoritet eleverne tillægger din position som lærer. Overvej om dynamikken i klassen kan have gavn af en omrokering.

 • Indeklimaet har stor betydning for elevernes velvære og dermed også læring. En tung, varm luft kan være medskyldig i hovedpiner og træthed hos eleverne. Ligeledes distraheres eleverne, hvis de fryser i klasselokalet. Sørg derfor for at lufte ud og at holde temperaturen på et behageligt niveau. Et par planter kan også være behjælpelige med at forbedre indeklimaet i lokalet.

 • Planter kan tilmed pynte i lokalet, hvilket inspirerer og motiverer langt mere, end et kedeligt og tomt lokale. Pynt yderligere med kunst – eventuelt fra eleverne selv – og benyt farverige objekter til indretning af lokalet.

 

Har du styr på indeklimaet, og har du tilmed tilegnet dig teknologi og andet udstyr til klasselokalet, der løfter undervisningen til et højere niveau, vil du med sikkerhed opleve øget engagement og nemmere læring for dine elever.